gototopgototop
Open dag van Sleuwen varkens, Zijtaartseweg Sint Oedenrode, 13-6-2014.
Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache
Client OS:Unknown
PHP:5.6.40

Open dag van Sleuwen varkens, Zijtaartseweg Sint Oedenrode, 13 -6-2014.

De stal kent tal van bijzonderheden, die u niet mag missen:

- WKO installatie, luchtconditionering.

De stal is voorzien van een complete WKO (Warmte-Koude-Opslag) installatie waarmee de binnenkomende lucht optimaal geconditioneerd wordt. De lucht wordt in de zomer flink gekoeld en in de winter verwarmd tot een minimale temperatuur van 8°C. Hierdoor blijft de voeropname in de zomer op peil en kan er in de winter meer geventileerd worden. Een verwarmingsinstallatie is niet nodig. De installatie heeft een capaciteit van meer dan 1 Mw.

- Wit dak van polyester golfplaten

Omdat de gemeente Sint-Oedenrode geen welstandscommissie meer heeft, kon het dak voorzien worden van golfplaten met een lichte kleur. Hierdoor blijft het in de zomer veel koeler in de stal. Het dak is van polyester wat bestendig is tegen de zure lucht van de geïntegreerde combi-wasser.

- Oppervlaktevergroting met 25 % door de toepassing van plateau’s

Er is een proefafdeling te zien met hokuitvoering volgens het “Sana-Stal” principe wat ontwikkeld is door Genugten Agri B.V. Door de toepassing van plateau’s kunnen in dezelfde afdeling ruim 25% meer varkens gehouden worden. De huisvesting is tevens geschikt voor het houden van varkens volgens de 1-ster voorschriften van de dierenbescherming. Voor een optimale hygiëne is in elke hoek van de hokken een gietstalen varkenstoiletrooster aangebracht.

- “Multi” roosters

Deze combiroosters van Duits fabricaat, hebben een maximale mestdoorlaat. De liggedeelten (40%) zijn voorzien van smalle sleufjes van 1 cm breed, die niet dicht gaan zitten waardoor de hokken en varkens schoon blijven.

- “Soft-Air” ventilatieplafond met “Ventu-flow” systeem

In de stal is een “Soft-Air” ventilatieplafond van houtwol cementplaten en 80 mm glaswol gemonteerd. Dit plafond heeft een brandcertificeringsklasse A2s1d0. Het “Ventu-flow” systeem bevordert de luchtstroming in de afdeling.

- Kunststof afdelingswanden met hoger brandklassering

Door het bouwbesluit en de verzekeringsmaatschappijen zijn de eisen aan brandveiligheid verhoogd. Hierdoor zijn de kunststof afdelingswanden uitgevoerd in brandklasse Bs3d0

- Geïntegreerde Combi-luchtwasser

De combi luchtwasser is geheel in het gebouw geïntegreerd waardoor de totale investeringskosten verminderd zijn.

- Lichtstraat

De stal is voorzien van lichtstraten aan beide zijden met een minimale lichtdoorlaat van 2%

- Brijvoerinstallatie met 550 ton opslag

Er is een nieuwe brijvoerinstallatie geïnstalleerd met een grote opslag van vloeibare bijproducten in gestorte bunkers. In deze bunkers worden voornamelijk restproducten uit de voedselindustrie opgeslagen.

Mocht u geen tijd hebben om deze open dag te bezoeken, bekijk hieronder alvast de foto's: