gototopgototop
PDF Print E-mail

Mari van Genugten schrijft voor het blad 'Boerderij' onder rubriek 'Varkenshouderij' de column "'Bouwen':

 

Mari van Genugten

13-06-11 Dialoog Megastallen

Ik heb meegedaan met de discussie op dialoogmegastallen.nl. Zoals iedereen weet heeft onze staatsecretaris voor landbouw besloten een maatschappelijke discussie te houden over de megastallen. De opdracht hiervoor heeft hij gegeven aan Hans Alders, oud Kamerlid voor de PVDA en oud commissaris van de koningin in Groningen. De discussie wordt gevoerd op 5 deelgebieden: ondernemen, mens, dier, milieu en landschap. Als we willen voorkomen dat er echt geen uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst meer zijn, moeten alle varkenshouders aan deze discussie deelnemen om nog enigszins tegenwicht te bieden tegen alle negatieve reacties.

De linkse groepen die tegen de varkenshouderij zijn, benutten deze discussiemogelijkheid om hun standpunten te verwoorden. De medewerkers van de stichting wakker dier reageren de hele dag. Zij hebben daar ook de tijd voor. De varkenshouder werk in de stal en heeft minder met computers. Dus varkenshouder, als je geen zin hebt achter een scherm iets te gaan zitten te schrijven, laat het dan je vrouw of kinderen doen.
Voor mij is het duidelijk, voor de onderneming is schaalvergroting een must, wil hij in de toekomst kunnen concurreren tegen de vaak buitenlandse grote bedrijven. Zowel de mensen buiten als in de stal gaan er bij grotere stallen op vooruit. Onderzoekers van Wageningen hebben in samenwerking met de dierenbescherming al lang vastgesteld dat het leven van een dier in een megastal zeker niet slechter is als in een kleinere stal. Milieu-investeringen zijn alleen terug te verdienen op grotere bedrijven omdat daar de kosten per eenheid lager zijn. Ook voor het landschap bieden grotere bedrijven allen veel voordelen, mits deze goed ontworpen en ingepast worden. De extra kosten voor een goed ontwerp van een megastal kunnen door de bedrijfsomvang wel terugverdiend worden.
Gelukkig heb ik van de NVV nog geen bericht gelezen dat ze een bedrijfsomvang van 1000 zeugen en 7000 vleesvarkens als maximaal beschouwen. Dit is ongeveer 3 x een gemiddeld bedrijf. DE NMV heeft zijn keuze al gemaakt en vindt 250 koeien op een bedrijf al genoeg. Ik vindt dat het een recht is van elke vrije ondernemer om zijn bedrijfsomvang zelf te bepalen.
Op televisie zag ik laatst een reportage over een van de grootste coca-cola fabrieken in Amerika. Daar werden ca. 1600 blikjes en 800 flesjes per minuut afgevuld, ca. 600 milj. blikjes en 300 milj. flesjes per jaar. Een gigantisch en vele hectare groot bedrijf, dan zul je wel begrijpen. Maar niemand van de 1,2 miljard consumenten die dagelijks voor een product van coca-cola kiest vraagt zich af of dat bedrijfmisschien wel te groot is. Misschien moet de varkenshouderijsector de communicatie met zijn consumenten toch nog iets verbeteren.

 

 

 

Meer columns