gototopgototop
PDF Print E-mail

Mari van Genugten schrijft voor het blad 'Boerderij' onder rubriek 'Varkenshouderij' de column "'Bouwen':

 

Mari van Genugten

19-12-08 Brandwering kan slimmer

Ik reken doorlopend nieuwbouwprojecten voor varkensstallen uit. Opvallend is dat de eisen voor brandveiligheidsvoorzieningen steeds strenger worden. Ik ben geen deskundige op het gebied van het beveiligen van gebouwen tegen brand, maar wel op het gebied van stallenbouw. Helaas gelden niet voor elk project dezelfde brandveiligheidseisen. De eisen wat betreft de grootte van brandcompartimenten, vluchtwegen en toe te passen bouwmaterialen verschillen per gemeente. Zo kan het zijn dat een ondernemer.

In de ene gemeente makkelijk een vergunning voor een stal krijgt, terwijl de gemeente ernaast veel strengere eisen stelt. Dit zorgt voor onduidelijkheid bij ondernemers, architecten en uitvoerende bouwbedrijven. Ook kost dit onnodig geld. Het is tijd dat instanties als LTO of NVV uniforme brandveiligheidsrichtlijnen gaan opstellen voor de grotere varkensbedrijven. Ook in Duitsland gelden brandveiligheidseisen. Daar moet een onafhankelijke deskundige bij elk project een ‘brandrapport’ opstellen waarin de brandvoorzieningen zijn opgenomen. De ene deskundige wil een brandcompartiment van 5.000 vierkante meter, terwijl een ander tot 10.000 vierkante meter wil gaan. Ambtenaren nemen de adviezen van een deskundige vrijwel altijd over, want zo zijn zij ingedekt met een rapport. Ook moet de brandlast berekend worden. In het ene rapport branden de dieren wel, in andere rapporten weer niet. In Nederland kom je ook vreemde dingen tegen: afzuigkanalen die door een brandwand lopen, brandwanden die slechts tot onder het dak doorlopen en onafgedekte spanten in brandwanden. Voor de duidelijkheid: een brandwand blijft minimaal 60 minuten staan. Het kan links van de wand tot 800 graden branden zodat alles – inclusief spanten – wegsmelt, terwijl rechts van de wand de boer rustig zijn varkens kan voeren. Stormt het ook nog, dan moet de brandwand wel blijven staan. Deze wand moet dus sterker uitgevoerd worden dan een normale gevel. Ook voor toe te passen bouwmaterialen gelden verschillende eisen. Overigens zie ik veel meer in het voorkomen van brand. Dit kan door 10 procent van de lucht via de put af te zuigen. Dat is ook nog eens goed voor het klimaat. Monteer alle verlichting aan een draad onder het plafond en leg kabels in een open goot. Plaats bijvoorbeeld in elke stal een inweekinstallatie, kost bijna niets en is altijd handig. Als ook nog in iedere gang zowel voor als achter een brandblusser hangt, is het brandrisico al meer dan de helft kleiner.

 

 

 

Meer columns